เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

เที่ยว หงส์หิน

.. ..


นายสามารถ ชื่นเมือง

  • นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

ประกาศ เทศบาลตำบลหงส์หิน

ห้ามเข้าไปในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ

ในห้วงวิกฤตการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

อ่านต่อ

มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจ

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหงส์หิน

อ่านต่อ

ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านพวงพยอม-บ้านพวงพยอมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

พวงพยอม๑ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

พวงพยอม๒ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด
'

กิจกรรม .

ชีวิต วิถีใหม่

ปลอดภัย โควิด19

คลิก ที่นี่

อัปเดตสถานการณ์ไวรัสโคโรนา - โควิด-19 ในประเทศไทย

  • ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
คลิก ที่นี่

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค

  • สาหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
คลิก ที่นี่

Phayao Province Covid-19 Center - จังหวัดพะเยา

  • ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • จังหวัดพะเยา (ศบค.พย).