เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แผนที่ .

<

คำขวัญ หงส์หิน

พระธาตุหงส์หินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ สายนทีน้ำตกห้วยตาด เขตประวัติศาสตร์เวียงลอ เกษตรทุ่งลอทำกินพอเพียง.

299 หมู่ที่ 8 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

054-896050

saraban_05560203@dla.go.th