เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

เที่ยว หงส์หิน

.. ..


นายสามารถ ชื่นเมือง

  • นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน
 
มาตรการ
 
     

ประกาศ เทศบาลตำบลหงส์หิน

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ ทางสาธารณะ

อ่านต่อ

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และ เลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

อ่านต่อ

ประกาศกการเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหงส์หิน

"สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหงส์หินใสสะอาด"

อ่านต่อ

ประกาศเจตนารมณ์

"สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหงส์หินใสสะอาด พ.ศ.2565"

อ่านต่อ

ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน

ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด
'
 
 
คำขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตำบลหงส์หิน
 
ระบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ คำขอตัดกิ่งไม้ แบบคำร้องทั่วไป
 
 
SOCIAL NETWORK
 
     

กิจกรรม .

ชีวิต วิถีใหม่

ปลอดภัย โควิด19

คลิก ที่นี่

อัปเดตสถานการณ์ไวรัสโคโรนา - โควิด-19 ในประเทศไทย

  • ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
คลิก ที่นี่

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค

  • สาหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
คลิก ที่นี่

Phayao Province Covid-19 Center - จังหวัดพะเยา

  • ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • จังหวัดพะเยา (ศบค.พย).