ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ  
แคบหมู
เป็นแคบหมูที่มีรสชาติอร่อย กรอบ มัน
1.นำหนังหมูมาล้างให้สะอาดแล้วขดขนและลอกมันออกให้หมด
2.นำหนังที่ลอกมันและขดขนออกแล้ว น้ำมาหมักในน้ำเกลือ ผงชูรสและซอสถั่วเหลือง
3.นำแป้งออกมาตากแดดให้แห้ง และตัดเป็นชิ้นเล็กๆ
4.นำมาทอดในน้ำมันไม่ร้อน แล้วยกออก
5.น้ำมาทอดในน้ำมันร้อนๆ อีกครั้งจนหนังพองจนได้ที่ จึงตักออก


ข้าวอินทรีย์บ้านศรีจอมแจ้ง

เป็นข้าวกล้องที่ผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน มีคุณค่าทางอาหาร ปราศจากสารพิษ
1.นำข้าวเปลือกมาสี
2.ดัดแยกกากข้าว และสิ่งปนเปื้อน
3.บรรจุถุง

  
ปุ๋ยอินทรีย์ศรีจอมแจ้ง

เป็นปุ๋ยจากซากพืช ซากสัตว์ ปราศจากสารพิษมีความพิเศษอัดเม็ดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
   

ข้าวก่ำ

เป็นข้าวที่ผลิตเองใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ไม่ใช้สารเคมี มีหลายพันธ์ หลายชนิดให้เลือก
   

 

 

   
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
ภาระค่าใช้จ่ายปรับโรงสร้างใหม่
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกำหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
นโยบายกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
นโยบาย การต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล