ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
สรุปผลการเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566  
สรุปผลการเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566  
สรุปผลการเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566  
สรุปผลการเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
สรุปผลการเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือพฤศจิกายน 2565  
สรุปผลการเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(023)  
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๔  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

   
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
ภาระค่าใช้จ่ายปรับโรงสร้างใหม่
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกำหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
นโยบายกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
นโยบาย การต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล