ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565
การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 1
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยแรก
ประชุมสภาสมัยสมัยแรก
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
ภาระค่าใช้จ่ายปรับโรงสร้างใหม่
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกำหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
นโยบายกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
นโยบาย การต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล