เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

กิจการ สภา

     
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565  
การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564  
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563  
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 1  
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยแรก  
ประชุมสภาสมัยสมัยแรก  
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ