ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     26 มิถุนายน 2566
    วันต่อต้านยาเสพติดโลก ' เมื่อเวลา 08.30 - 10.00 น. เทศบาลตำบลหงส์หิน ภายใต้การอำนวยการของนายสามารถชื่นเมือง นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ
    ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน พ.จ.อ.ณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวพัทธ์ธีรา แสงแก้ว หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส.อ.สุทธิพงศ์ จันธิมา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หินมอบหมายภารกิจให้ นายประสิทธิ์ โนชัย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหงส์หิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล คณะครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสักทุ่ง โรงเรียนบ้านสักลอ เเละโรงเรียนบ้านพวงพยอม พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เเละประชาชนทั่วไป ดำเนินกิจกรรมการเดินรณรงค์ตามโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ จุดรวมพล บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสักทุ่ง เพื่อเดินรณรงค์สร้างการรับรู้เพื่อป้อง...

................................


 

   
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
ภาระค่าใช้จ่ายปรับโรงสร้างใหม่
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกำหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
นโยบายกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
นโยบาย การต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล